Fietssnelweg F35

Fietssnelweg F35 van Wierden naar Nijverdal.

Februari 2016.
Met wat plak en knipwerk zijn de voorstellen van de Gemeente Wierden t.p.v. de Schapendijk op schaal gezet en ingekleurd.
Nu valt direct op dat door gebruik te maken van de spoortunnel  dit een beetje een onzinnig plan is.
Wanneer de nieuwe N35 meer tegen de spoorbaan gelegd wordt en een tunnel scheef onder spoor/N35 gepland wordt (zoals de tunnel bij Grimberg onder de weg Wierden Rijssen) zijn de lussen niet nodig.
Het ECOduct kan dan ook korter worden.
Huis nr 134 wordt al door Rijkswaterstaat aangekocht en gesloopt.
De ventweg bij de Schaapdijk ligt nu zuidelijker waardoor grond aangekocht moet worden.
Fietsverkeer dat komt vanaf Nijverdal (F35 door Wierdense Veld) met bestemming Lochter 3 moet wel erg ver omrijden (eerst richting Wierden en dan terug naar Nijverdal over de ventweg).

Het voorstel van de Gemeente Wierden.

Situatie bij de Schapendijk waar de F35 vanaf de oude N35 via een tunnel onder de nieuwe N35 en spoorbaan loopt richting Wierdense Veld.

Oktober 2015

Zienswijze trace N35/F35 Wierden – Nijverdal

Fietssnelweg van Wierden naar Nijverdal.

April 2015

Symbiose tussen F35 en N35.

06-05-2014

Uitleg hier.

.

Opening Fietssnelweg F35

30-08-2013

artikel30

Fietssnelweg F35

De centrale ‘drager’ van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente is de fietssnelweg F35.

Een snelle, comfortabele, veilige en non-stop fietsverbinding tussen ondermeer Nijverdal, Wierden en Almelo. 

De potentie van de fietssnelweg is aanzienlijk. Het gaat niet alleen om fietsritten over de hele afstand. Door

voldoende aansluitingen biedt de F35 een comfortabel alternatief voor de auto op korte afstanden.

Begin van de F35 in Nijverdal

De F35 is multifunctioneel en dient meerdere doelen:

• Verminderen van congestie op autoroutes naar de binnensteden, stations, kantoren en evenementenlocaties;

een goed alternatief voor het steeds drukkere autoverkeer (mobiliteitsfunctie).

• Steden, dorpen en recreatieve bestemmingen verbinden (recreatieve functie).

• Een vlotte verbinding naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen en waar de

meeste openbare voorzieningen zijn (economische functie).

• Een vlotte verbinding tussen steden, stadsdelen, dorpen en nieuwbouw: tussen alle mogelijke bevolkingsgroepen

in de Twentse samenleving (sociale functie).

• Bijdrage in vermindering van broeikasgas (CO2) en geluid (milieufunctie).

• Stimuleren van beweging per fiets en andere mensaangedreven vervoermiddelen (gezondheidsfunctie).

• Verlagen van het aantal verkeersslachtoffers (veiligheidsfunctie).

• Een zichtbaar project, waar Twente mee op de kaart wordt gezet (PR-functie).

 

Recreatieve bestemmingen.

De F35 verbindt Nationaal Park Sallandse Heuvelrug rechtstreeks met Nationaal Landschap Noordoost Twente. Tussen deze twee gebieden liggen diverse aantrekkelijke gebieden en voorzieningen, die het fietsen waard zijn.

In Nijverdal is een nieuw sportbad met een regionale functie, Het Ravijn.

In Hellendoorn is de publiekstrekker ‘Avonturenpark Hellendoorn’.

 

Ligging van de F35 in Nijverdal.

De F35 begint in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug ten westen van Nijverdal bij de Paarse Poort.

In verband met de werkzaamheden aan het Combiplan is de verbinding van de Paarse Poort naar het Sportcentrum, het Ravijn nog niet geheel duidelijk.

Het eerste gedeelte van de fietssnelweg loopt over de Piet Heinweg. Op deze weg is het beperkte plaatselijk autoverkeer te gast.

Dan kruist de F35 de Joncheerelaan (een drukke voorrangsweg) waarvoor nog geen deugdelijke oplossing is.

Kruising met de Joncheerelaan

Over de Bouwmeesterstraat vervolgd de F35 zijn weg naast het tunneldak van de Leo ten Brinke tunnel waarop de Tuinen van Nijverdal zijn aangebracht.

Op het stationsplein komen alle verkeersdeelnemers bij elkaar. Gebruikers van trein, bus, auto, fiets en wandelaars kunnen hun weg vervolgen vanaf dit centrale plein in het winkelcentrum van Nijverdal.

Parkeervoorzieningen voor de auto en stallingen voor de fiets zijn hier in ruime mate aanwezig.

Stationsplein Nijverdal

Via een fietstunnel gaat de F35 verder naar het oosten en kruist het riviertje de Regge in het plan de Groene mal via twee fietsbruggen ten noorden van de spoorlijn Nijverdal-Almelo.

Na het bosgebied van de Eversberg loopt over de Baron van Sternbachlaan en een fietstunnel onder de spoorlijn de F35 verder parallel aan de N35 verder naar Wierden in het oosten van Nijverdal.

 

Bouwstenen.

Het tracé van de F35 is opgebouwd uit vier ‘bouwstenen’: de rode loper, de randen, de constructie en de voorzieningen.

• De rode loper is de continue lijn: het fietspad dat minimaal 4 à 4,5 meter breed is.

• De randen zijn de verticale bouwelementen die een duidelijke begrenzing aan de fietssnelweg geven, daar waar dat noodzakelijk is (veiligheid) of gewenst (herkenbaarheid). De randen bieden de mogelijkheid om alle losse elementen (verlichting, rustpunten, bewegwijzering, voorzieningen, beplanting etc.) in een heldere structuur te organiseren.

• Afhankelijk van de locatie en de inpassingsmogelijkheden ligt de fietssnelweg op maaiveld, talud of palen.

• Verlichting, bewegwijzering, rustpunten, informatieborden, fietsenstallingen etc. zijn de voorzieningen die het gebruik van de fi etssnelweg veraangenamen. De keuze voor het type voorziening is afhankelijk van de mogelijkheden die de locaties bieden.

symbiose_f35-n35_noordvariant_1.pdf

masterplan_fietssnelweg_f35.pdf

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.